Gurs-eko esparrua: gure historia bat
Bazen Behin programa: Memoria kolektiboaren berreskuratzea-Batxilergoa


Irun, 2011-ko azaroa

PIO BAROJA INSTITUTUA

Irungo Udala
HeziZerb elkartea

 

 

 azaroa / noviembre
SARTU ENTRAR


 

El campo de Gurs: una historia de nosotros
Programa Bazen Behin:Recuperación colectiva de la memoria-Bachillerato

Irun, noviembre de 2011

INSTITUTO PIO BAROJA
Ayuntamiento de Irun
HeziZerb elkartea